Učni vrt Učakovci

Naziv projekta:
Učni vrt Učakovci

Nosilec operacije:
ZAVOD PRESLICA

Ostali partnerji v operaciji:
NAHRIN, D.O.O., PE BELA KRAJINA
OSNOVNA ŠOLA VINICA
GRM NOVO MESTO

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):
Vzpostavitev učnega vrta v degradiranem vaškem okolju z elementi samooskrbnosti, ki v prvi vrsti služi predstavitvi in ohranjanju elementov naravne in kulturne dediščine, po drugi pa kot večnamenska točka, in sicer kot učilnica, galerija in družabni prostor v naravi ter izhodično-turistična točka za odkrivanje naravnih in kulturnih znamenistosti okolja.

Cilj(i) projekta:  
Učni vrt bo deloval kot odprt prostor za izkustveno učenje, kot orodje in element ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izhodišče za zeleni turizem z interaktivnim vodičem do enot naravne in kulturne dediščine. Kot delno samooskrben sistem bo pozitivno doprinašal k zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih sprememb (lokalno).

Pričakovani rezultati operacije

Vzpostavljen učni vrt
predstavljal bo fizični prostor, kjer bo nova interpretacija naravne in kulturne dediščine, prostor, kjer bo mogoče predajati znanje za ciljne skupine in kjer bo mogoče tudi ustvarjati v naravi.

Interaktivni vodič
IKT orodje, kjer bodo zbrana znanja, ki se bodo navezovala tako na sam učni vrt kot na v okviru operacije razvite vsebine; hkrati bo orodje tudi vodič po znamenitostih naravne in kulturne dediščine v lokalnem okolju in bo kot tak v funkciji učnih poti (le da ne bo obremenitve okolja s fizičnimi posegi vanj); vodič bo s tem služil tudi kot spodbujevalec zelenega turizma v okolici.

Info točka
fizični pristor, ki bo deloval kot informacijsko središče in izhodišče tako za obisk botaničnega vrt kot okolice; omogočal bo dostop do IKT vodiča ter služil tudi kot galerija v naravi.

Ustvarjalnica na prostem
namenski del botaničnega vrta, ki bo služil kot učilnica v naravi in kjer se bodo lahko bodisi prenašale učne vsebine bodisi izvajalo razne delavnice.

Spletna stran
bo informacijski vir, kjer se bodo objavljali rezultati operacije ta v opisni kot v dokumentacijski obliki; eksterna dokumentacija bo objavljena po pravilih Creative Commons in s tem brezplačno na voljo javnosti (interna dokumentacija bo na voljo le partnerjem in financerju).

 

Trajanje projekta:
15. 1. 2020 do 31. 7. 2021.

Celotna vrednost projekta:
43.107,02 EUR

Kontakt:
ZAVOD PRESLICA
Učakovci 23
8344 Vinica
info@preslica.org
+386 (0)30 30 75 71

Način financiranja:
Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

LAS-DBK

ESRP

Za vsebino je odgovoren partner ZAVOD PRESLICA.
Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.